Srpski Latinica

Uputstvo za registraciju

Pristup zaštićenim sadržajima na Internet stranici Farmaceutske komore Srbije je namenjen redovnim članovima komore i
organizatorima kontinuiranih edukacija.

Regisracija redovnih članova

Ukoliko ste redovan član komore, prilikom popunjavanja podataka za registraciju obavezno u polje ID broj upišite broj
koji se nalazi na vašoj identifikacionoj kartici (kao što je prikazano na slici).
Ukoliko ste tek postali član komore i još uvek nemate ID karticu, a prilikom podnošenja prijave za upis ste naveli i vašu
email adresu, onda nema potrebe da se registrujete. U tom slučaju vaš nalog će biti automatski kreiran, a na prijavljenu
email adresu će vam stići obaveštenje o otvorenom nalogu i uputstvo za prijavu.
Po izvršenoj registraciji, naši administratori će proveriti primljene podatke i u roku od 48 časova vaš nalog će biti aktiviran.

registracija

Registracija organizatora kontinuiranih edukacija

Ukoliko ste organizator Kontinuiranih Edukacija, obratite se sekretaru vašeg ogranka za otvaranje naloga.

Molimo Vas da se pridržavate datih uputstava, jer neispravne zahteve za registraciju nismo u mogućnosti da prihvatimo.

Povratak na registraciju.